:: دوره 16، شماره 1 - ( لیزر در پزشکی 1398 ) ::
جلد 16 شماره 1 صفحات 27-18 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی بقاء سلولی و آپوپتوز در سلول‌های ملانومای انسانی درحضور تابش لیزر کم‌توان و ترکیب فنولی گالیک‌اسید
زهره حسینمردی، زهرا کیان مهر، خاطره خرسندی*
گروه پژوهشی فتودینامیک، مرکز تحقیقات لیزردرپزشکی، پژوهشکدۀ یارا، جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
چکیده:   (821 مشاهده)
مقدمه: ملانوما نوعی از سرطان پوست  است که اغلب مقاوم به درمان می­باشد و حالتی تهاجمی با متاستاز بالا دارد. امروزه، برای درمان سرطان ملانوما از روش­های مختلفی از­جمله جراحی، شیمی­درمانی و پرتودرمانی استفاده می­شود که اغلب با عوارض جانبی همراه هستند. یکی از راه­های درمان سرطان­های مختلف، استفاده از ترکیبات با منشأ گیاهی است. در مطالعۀ حاضر اثر ترکیب گیاهی گالیک­اسید به­تنهایی و همراه با لیزر کم­توان بر سلول­های سرطانی ملانومای انسانی بررسی شده است.
روش بررسی: سلول­های سرطانی ملانوما ردۀ A375 در معرض تابش لیزر کم­توان با طول موج 660 نانومتر با انرژی J/cm2 3 به­مدت 90 ثانیه قرار گرفتند و سپس با غلظت­های مختلف گالیک­اسید (صفر تا 200 میکروگرم بر میلی­لیتر) به­مدت 24 ساعت تیمار شدند. همچنین اثر تابش میزان انرژی­های مختلف لیزر کم­توان (1، 2، 3 و 6 J/cm2) بر سلول­های در معرض غلظت­های مختلف گالیک­اسید (صفر و  IC50) بررسی شد. اثر لیزر کم­توان و گالیک­اسید بر بقاء سلولی با استفاده از تست MTT و وقوع آپوپتوز از­طریق بررسی تغییرات مورفولوژیک سلول با میکروسکوپ فلورسانس (رنگ­آمیزی دو­گانۀ اتیدیوم­بروماید و آکریدین­اورنج) و فلوسایتومتری مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته­ها: نتایج تست  MTTنشان داد که پیش­تیمار با لیزر کم­توان و سپس تیمار با گالیک­اسید بقاء سلول­های سرطانی ملانوما را نسبت به گروه تاریکی و تیمار با گالیک­اسید بیشتر کاهش می­دهد. در غلظت صفر گالیک­اسید، افزایش میزان انرژی تابش مرگ سلولی را القاء نمی­کند و تنها بقای سلولی در دوز انرژی تابش بالا یعنی  J/cm26، مقدار کمی نسبت به حالت کنترل کاهش داشت. در غلظت IC50 از گالیک­اسید، افزایش میزان انرژی تابش موجب کاهش قابل توجه بقای سلولی نسبت به حالت کنترل می­شود. بررسی تغییرات مورفولوژی سلول­ها و بررسی وقوع آپوپتوز با میکروسکوپ فلورسانس و فلوسایتومتری، نتایج حاصل از تستMTT  را تأیید کردند.
بحث و نتیجه­گیری: این مطالعه نشان داد که لیزر کم­توان به­تنهایی باعث مرگ و میر سلول­های سرطانی ملانوما ردۀ A375 نمی­شود، اما استفاده از لیزر کم­توان به­همراه گالیک­اسید باعث کاهش بیشتر بقای سلول­های سرطانی نسبت به حالت استفاده از گالیک­اسید به­تنهایی می­شود. بنابراین استفاده از درمان ترکیبی لیزر کم­توان و گالیک­اسید، موجب کاهش دوز مؤثر اثرات ضد سرطانی گالیک­اسید می­شود.
واژه‌های کلیدی: سلول­های سرطانی ملانوما، گالیک­اسید، لیزر کم­توان، آپوپتوز
متن کامل [PDF 706 kb]   (474 دریافت)    
آموزشی: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/4/31 | پذیرش: 1398/4/31 | انتشار: 1398/4/31


XML   English Abstract   Printدوره 16، شماره 1 - ( لیزر در پزشکی 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها