فصلنامه علمی - پژوهشی لیزر پزشکی- اخبار نشریه
نمایه شدن فصلنامه لیزر پزشکی در ایندکس کوپرنیکوس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه علمی- پژوهشی لیزر پزشکی در سایت ایندکس کوپرنیکوس (IC) نمایه شده است از مزایای این امر مهم، افزایش دیده شدن فصلنامه و قابلیت جستجو بصورت خودکار در google scholarمی باشد. 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی - پژوهشی لیزر پزشکی:
http://icml.ir/find.php?item=1.42.18.fa
برگشت به اصل مطلب