فصلنامه علمی - پژوهشی لیزر پزشکی- اخبار نشریه
درگذشت استاد گرانقدر میرهادی عزیزجلالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر میرهادی عزیز جلالی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیرگروه پوست دانشکده پزشکی و عضو گرانقدر هیئت تحریریه فصلنامه لیزرپزشکی که منشاء خدمات علمی بسیاری در حوزه بیماریهای پوست بود روز یکشنبه بر اثر بیماری قلبی دارفانی را وداع گفت.
 فقدان انسانی شریف و فداکار، استادی فرهیخته  مایه تأثر و تأسف بسیار در بین مسئولین و همکاران شد. تلاش وی در طی دوران مسئولیت خویش به عنوان مدیر گروه پوست دانشکده پزشکی و نیز به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه لیزرپزشکی شایسته تقدیر و سپاسگزاری می باشد.
شایان ذکر است درمان زونا بوسیله اشعه ماوراء بنفش برای اولین بار در دنیا که نتایج آن در مجله فوتوبیولوژی و فوتودرماتولوژی انگلستان به چاپ رسید از دستاوردهای علمی این استاد فرزانه بود.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی - پژوهشی لیزر پزشکی:
http://icml.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب