فصلنامه علمی - پژوهشی لیزر پزشکی - راهنمای پایگاه
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید
اطلاعات نشریه : نشریه لیزر در پزشکی یک مجله علمی‌-‌پژوهشی وابسته به مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی سازمانجهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران است که در قالب فصلنامه و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود و در برگیرنده مقاله‌های مرتبط با کاربردهای مختلف لیزر و اپتیک در پزشکی اعم از علوم پایه و علوم بالینی می باشد. این فصلنامه از سال 1385 براساس مصوبه کمیسیون نشریات پزشکی به شماره 85236 درتاریخ 21 خردادماه حائز رتبه علمی پژوهشی شناخته شده و به مقالات تحقیقی و تدوینی مندرج در آن امتیاز ارتقاء تعلق می‌گیرد. انتشار فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی به دوصورت الکترونیکی و چاپی صورت گرفته و علاوه بر وبسایت مجله در پایگاه های معتبر علمی ازجمله پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه داده های علمی کپرنیکوس (IC) نمایه می شود.
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید